nl uk

GEBRUIK EIWITHOUDENDE GRONDSTOFFEN

Gebruik 5% niet biologische eiwithoudende grondstoffen verlengd tot 2017

 

Het gebruik van 5% niet biologische eiwitrijke grondstoffen in de voeders voor varkens en pluimvee is verlengd tot 2017. Oorspronkelijk zou deze ontheffing tot eind 2014 gelden. Dit betekende dat de voeders voor varkens en pluimvee voor wat betreft de agrarische grondstoffen vanaf 1 januari 2015 voor 100% biologisch zouden moeten zijn. Dat is nu dus uitgesteld tot 1 januari 2018. In een verklaring geeft de Europese Unie het volgende aan.

 

“Op de Uniemarkt is onvoldoende biologisch eiwit van toereikende kwaliteit beschikbaar om te voldoen aan de nutritionele behoefte van op biologische landbouwbedrijven gehouden varkens en pluimvee. De productie van biologische eiwithoudende gewassen blijft nog steeds achter bij de vraag. Daarom dient het gedurende een begrensde periode mogelijk te blijven om bij wijze van uitzonderingsmaatregel een beperkte hoeveelheid niet biologisch eiwitvoer te gebruiken.”

 

Het gevolg van dit uitstel is dat eenvoudiger voldaan kan worden aan de nutritionele behoeftes van de varkens en kippen. Tevens heeft dit een gunstig effect op de voerprijzen. Biologische grondstoffen, en zeker eiwitrijke, zijn immers duurder dan de gangbare grondstoffen. Wij beschouwen dit dan ook als goed nieuws voor de sector.
De door ons reeds in gang gezette zoektocht naar en ontwikkeling van hoogwaardige biologische alternatieven zullen we wel voortzetten zodat we er klaar voor zijn op het moment dat deze ontheffing komt te vervallen.